Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Tiến sĩ Trần Thị Bích Hằng

Tiến sĩ Trần Thị Bích Hằng

Chức vụ: Trưởng phòng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ