Giới thiệu chung

Trường Đại học Thương mại được thành lập từ năm 1960 với tên gọi là Trường Thương nghiệp Trung Ương. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, mỗi bước đi của Trường gắn liền với sự phát triển của đất nước, để lại những mốc son trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà.

Trong hơn 60 năm, đóng góp vào quá trình phát triển của Trường có công lao của các thế hệ cán bộ viên chức Phòng Quản lý đào tạo. Là một trong các đơn vị đầu tiên được thành lập, trải qua nhiều tên gọi khác nhau: Phòng Giáo vụ (1960); Phòng Đào tạo (1989); Phòng Quản lý đào tạo (từ năm 2013 đến nay), phòng Quản lý đào tạo luôn là cơ quan tham mưu tích cực của Hiệu trưởng và Nhà trường về đào tạo hệ đại học chính quy và các hệ đào tạo khác, luôn là địa chỉ tin cậy của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và của xã hội.

Tổ chức và hoạt động của Phòng tuân theo Quy định của Điều lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương Mại và các quy định khác có liên quan.

Ghi nhận những đóng góp của phòng vào sự nghiệp phát triển của ngành Giáo dục nói chung và Trường Đại học Thương mại nói riêng, phòng Quản lý đào tạo đã được Nhà nước, Bộ Giáo dục và đào tạo và Trường tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; Tập thể lao đông xuất sắc,….

 

Xem thêm