Thông báo đóng lớp học kì 2 (2013-20 14)
Thông báo đóng lớp học kì 2 (2013-20 14) Thông báo Thông báo đóng lớp học kì 2 (2013-20 14) 06/01/2014
Thông báo lại cho sinh viên K46 và CĐ15 (kèm theo đơn đăng ký học lại)
Thông báo lại cho sinh viên K46 và CĐ15 (kèm theo đơn đăng ký học lại) Thông báo Thông báo lại cho sinh viên K46 và CĐ15 (kèm theo đơn đăng ký học lại) 03/01/2014
Danh sách K46,CĐ15 và khóa cũ đi thực tập thổng hợp
Danh sách K46,CĐ15 và khóa cũ đi thực tập thổng hợp Thông báo Danh sách K46,CĐ15 và khóa cũ đi thực tập thổng hợp 03/01/2014
Danh sách dự kiến tốt nghiệp đại học liên thông K7 lần 2 và khóa cũ
Danh sách dự kiến tốt nghiệp đại học liên thông K7 lần 2 và khóa cũ Thông báo Danh sách dự kiến tốt nghiệp đại học liên thông K7 lần 2 và khóa cũ 23/12/2013
Danh sách K45,CD14 và khóa cũ dự kiến tốt nghiệp lần 2, thiếu học phí, thiếu đơn xét tốt nghiệp
Danh sách K45,CD14 và khóa cũ dự kiến tốt nghiệp lần 2, thiếu học phí, thiếu đơn xét tốt nghiệp Thông báo Danh sách K45,CD14 và khóa cũ dự kiến tốt nghiệp lần 2, thiếu học phí, thiếu đơn xét tốt nghiệp 20/12/2013