Thông báo về việc trả giấy báo dự thi đại học năm học 2014 - 2015
Thông báo về việc trả giấy báo dự thi đại học năm học 2014 - 2015 Thông báo Thông báo về việc trả giấy báo dự thi đại học năm học 2014 - 2015 03/06/2014
Thông báo về thực tập bổ sung K46 &CD15lần 2 và khóa cũ
Thông báo về thực tập bổ sung K46 &CD15lần 2 và khóa cũ Thông báo Thông báo về thực tập bổ sung K46 &CD15lần 2 và khóa cũ 26/05/2014
DANH SÁCH K46 VÀ KHÓA CŨ THIẾU HỌC PHÍ VÀ ĐƠN XÉT TỐT NGHIỆP
DANH SÁCH K46 VÀ KHÓA CŨ THIẾU HỌC PHÍ VÀ ĐƠN XÉT TỐT NGHIỆP Thông báo DANH SÁCH K46 VÀ KHÓA CŨ THIẾU HỌC PHÍ VÀ ĐƠN XÉT TỐT NGHIỆP 22/05/2014
Danh sách dự kiến tốt nghiệp K46, CĐ15 và khóa cũ
Danh sách dự kiến tốt nghiệp K46, CĐ15 và khóa cũ Thông báo Sinh viên xem danh sách, thắc mắc về điều kiện tốt nghiệp, kiểm tra lại thông tin như họ và tên, ngày sinh, giới tính. Nếu có sai sót gì phản hồi lại Phòng quản lý đào tạo - Phòng số 12 nhà U1 muộn nhất vào ngày 21/05/2014. 15/05/2014
Lịch đăng ký học tập học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
Lịch đăng ký học tập học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 Thông báo Lịch đăng ký học tập học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 14/04/2014