Quay trở lại danh sách
Danh sách tốt nghiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ TỐT NGHIỆP THÁNG 09/2022

09/11/2022

Lưu ý: Sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế từ ngày 06/09/2022 đang chờ kết quả xác minh nên sẽ xét tốt nghiệp vào đợt kế tiếp.