Quay trở lại danh sách
Danh sách tốt nghiệp

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐHCQ THÁNG 09/2022

31/08/2022

Lưu ý:
+ Sinh viên kiểm tra lại các thông tin trong danh sách xét tốt nghiệp. Nếu có sai sót sinh viên phản ánh về phòng Quản lý đào tạo qua số điện thoại: 0243.837.4114 trước 16h30 ngày 09/09/2022.
+ Sinh viên còn nợ học phí để được xét tốt nghiêp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí trước 16h30 ngày 09/09/2022.
+ Sinh viên chương trình 2 và khóa K54 trở về trước, nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp thì phải nộp đơn xin xét tốt nghiệp về hòm thư: donxettotnghiep@tmu.edu.vn hoặc nộp trực tiếp tại phòng Quản lý đào tạo F202 trước 16h30 ngày 09/09/2022.