Quay trở lại danh sách
Tin hoạt động

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN, ĐỢT THÁNG 10/2022

02/11/2022

- Xem chi tiết kết quả tại đây
- Mẫu đơn phúc tra
Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc về điểm, làm đơn phúc tra theo mẫu gửi vào email: chuandaurangoaingu@gmail.com hoặc liên hệ Phòng Quản lý đào tạo (F202; ĐT: 02438374114) trước 16h30 ngày 09/11/2022.