Quay trở lại danh sách
Thông báo

LỊCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 56 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ

10/11/2023

- Xem lịch hướng dẫn thực tập và làm tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2023-2024 sinh viên chính quy khóa 56 chương trình đào tạo theo cơ chế đăc thù Tại đây

- Xem danh sách sinh viên chính quy khóa 56 chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù đi thực tập và làm tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2023-2024 Tại đây