Quay trở lại danh sách
Thông báo

LỊCH HƯỚNG DẪN VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY ĐI THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

28/11/2023
  • Xem lịch hướng dẫn thực tập và làm tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2023-2024 Tại đây
  • Xem danh sách sinh viên đi thực tập tổng hợp và viết Báo cáo thực tập học kỳ 2 năm học 2023-2024 Tại đây