Quay trở lại danh sách
Thông báo

LỊCH THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỐI TƯỢNG K56BKD,BLD,SD; K57 BKS,BLH, BKD,BLD,SD; K58 BKN;BLN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

08/03/2023

Xem chi tiết lịch thi tại đây

Ghi chú:

- Sinh viên đi thi theo đúng ca thi và giờ thi đã thông báo - Sinh viên hoãn thi kỳ trước, sinh viên đủ điều kiện dự thi do đã hoàn thành nghĩa vụ học phí kỳ trước hoặc bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu kèm theo minh chứng. Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại phòng Quản lý đào tạo (Phòng 200- Nhà F) hoặc sinh viên chụp ảnh đơn, minh chứng và thẻ sinh viên gửi về địa chỉ email: donxinthighepdhtm@gmail.com từ ngày 02/4/2023 đến 16h30 ngày 06/4/2023. Quá thời hạn nêu trên Nhà trường sẽ không giải quyết. (Tải mẫu đơn tại https://qldt.tmu.edu.vn/danh-muc/cac-bieu-mau-2826)