Quay trở lại danh sách
Thông báo

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

16/10/2023

 

 

- Lịch thi Học kỳ 1 2023-2024 các lớp thi đúng đợt:

Xem chi tiết lịch thi Tại đây

- Lịch thi Học kỳ 1 2023-2024 các lớp đặc thù thi sớm

Xem chi tiết lịch thi Tại đây

Ghi chú:

  • Lịch thi sẽ được chuyển vào tải khoản cá nhân của sinh viên
  • Sinh viên hoãn thi kỳ trước; sinh viên có quyết định cho lùi thời gian đóng học phí của Trường đã hoàn thành nghĩa vụ học phí và đủ điều kiện dự thi; sinh viên bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu kèm theo minh chứng trong thời gian quy định.