Quay trở lại danh sách
Thông báo

LỊCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐỢT THÁNG 9/2023

22/09/2023
  • Lịch đánh giá năng lực tiếng Anh đợt tháng 9/2023 - Xem Tại đây
  • Danh sách sinh viên đủ điều kiện đánh giá năng lực tiếng Anh đợt tháng 9/2023 - Xem Tại đây
  • Hướng dẫn xem lịch đánh giá năng lực tiếng Anh - Xem Tại đây