Quay trở lại danh sách
Thông báo

LỊCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT THÁNG 4/2024

09/04/2024
  • Xem lịch đánh giá năng lực tiếng Anh đợt tháng 4/2024 Tại đây
  • Xem danh sách sinh viên tham dự đánh giá năng lực tiếng Anh đợt tháng 4/2024 Tại đây