Quay trở lại danh sách
Thông báo

LỊCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐỢT THÁNG 6/2024

13/06/2024

- Xem lịch đánh giá năng lực tiếng Anh đợt tháng 6/2024 Tại đây

- Xem danh sách sinh viên tham dự đánh giá năng lực tiếng Anh đợt tháng 6/2024 Tại đây