Quay trở lại danh sách
Thông báo

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐHCQ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ NĂM HỌC 2021-2022

05/11/2021
Quy định về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo đặc thù chuyên ngành Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị hệ thống thông tin năm học 2021-2022