Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị khách sạn (chương trình chất lượng cao)

10/01/2023
Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 2349/QĐ-ĐHTM ngày 23/12/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị khách sạn (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học.

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.