Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA

Quyết định ban hành chương trình đào tạo từ xa Luật kinh tế trình độ đại học

16/10/2023
Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 1736/QĐ-ĐHTM ngày 13/10/2023 về việc ban hành chương trình đào tạo từ xa Luật kinh tế trình độ đại học