Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại và Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy (dành cho K52DD, 53DD, 53HH)

20/07/2018
Thông tin chi tiết xem tại đây.