Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

17/08/2018
Nhà trường ban hành Quyết định số 790/QĐ-ĐHTM ngày 13/7/2018 về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.