Quay trở lại danh sách
Thông báo

THỜI KHOÁ BIỂU DỰ KIẾN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

04/05/2023

Xem chi tiết thời khoá biểu  Tại đây

Lưu ý: Sinh viên có thể tham khảo lịch học các lớp học phần dự kiến trong học kỳ 1 (2023 - 2024) ở Thời khoá biểu dự kiến học kỳ 1 (2023 - 2024) hoặc xem tại mục Tra cứu học phần thuộc chức năng Đăng ký học tập trong tài khoản thông tin cá nhân của sinh viên.