Quay trở lại danh sách
Thông báo

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ, CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VLVH VÀ LIÊN THÔNG VLVH ĐỢT THÁNG 6/2024

14/06/2024

Sinh viên kiểm tra lại các thông tin trên danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh/chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, nếu có vướng mắc phản hồi trực tiếp tại phòng Quản lý đào tạo F203 hoặc liên hệ số điện thoại 02432013605 (trong giờ hành chính) trước 16h00 ngày 20/6/2024 (có danh sách kèm theo).

  • Xem danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh Tại đây
  • Xem danh sách sinh viên đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Tại đây