Quay trở lại danh sách
Thông báo

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 12/2023

22/12/2023

1. Công nhận tốt nghiệp cho 412 sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Sinh viên kiểm tra lại các thông tin trên danh sách xét tốt nghiệp, nếu có vướng mắc phản hồi trực tiếp tại phòng Quản lý đào tạo F200 hoặc liên hệ số điện thoại 02438374114 (trong giờ hành chính) trước 16h00 ngày 29/12/2023. (có danh sách kèm theo).

Xem danh sách Tại đây

2. Sinh viên còn thiếu học phí nếu hoàn thành nghĩa vụ học phí trước 16h00 ngày 29/12/2023 sẽ được bổ sung vào danh sách tốt nghiệp. Sinh viên đóng học phí qua tài khoản đóng học phí. (có danh sách kèm theo)

Xem danh sách Tại đây

3. Sinh viên chưa nộp Đơn xin xét tốt nghiệp/chưa đăng kí xét tốt nghiệp nếu nộp Đơn xin xét tôt nghiệp/đăng kí xét tốt nghiệp đúng quy định trước 16h00 ngày 29/12/2023 sẽ được bổ sung vào danh sách tốt nghiệp. (có danh sách kèm theo)

          Xem danh sách Tại đây

Sinh viên nộp Đơn xin xét tốt nghiệp/đăng ký xét tốt nghiệp bằng cách đăng nhập theo tài khoản cá nhân trên cổng đào tạo tại địa chỉ https://congdaotao.tmu.edu.vn/login , vào mục “Chức năng trực tuyến” chọn đợt xét tốt nghiệp tháng 12/2023 và nộp đơn xin xét tốt nghiệp/đăng ký xét tốt nghiệp theo hướng dẫn.

         Xem hướng dẫn nộp đơn xin xét tốt nghiệp/đăng ký xét tốt nghiệp Tại đây