Quay trở lại danh sách
Tin tức

Thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019

18/07/2019
Thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019có danh sách trúng tuyển kèm theo