Quay trở lại danh sách
Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

07/09/2021
Thông báo về việc điều chỉnh quy định thực tập và làm tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy