Quay trở lại danh sách
Thông báo

Thông báo về việc nộp Đơn xin xét tốt nghiệp/Đăng ký hoãn xét tốt nghiệp, nộp Chứng chỉ ngoại ngữ, Chứng chỉ tin học quốc tế của sinh viên chính quy khóa 56, khóa cũ và chương trình đào tạo thứ 2 để xét các điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 5/2024

20/03/2024

Xem chi tiết Thông báo Tại đây