Quay trở lại danh sách
Thông báo

Thông báo về việc tổ chức kỳ đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho sinh viên chính quy, đào tạo từ xa và vừa làm vừa học đợt tháng 6/2024

25/04/2024
  • Xem Thông báo Tại đây
  • Xem Danh sách sinh viên nộp lệ phí để tham gia đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đợt tháng 6/2024 Tại đây