Quay trở lại danh sách
Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG PHÁP, TIẾNG TRUNG CHO SINH VIÊN ĐHCQ, ĐỢT THI THÁNG 06 NĂM 2022 THEO PHƯƠNG THỨC THI TRỰC TUYẾN

06/05/2022