Quay trở lại danh sách
Thông báo

Thông báo vv tổ chức giao/nhận/kiểm tra sinh viên học Giáo dục Quốc phòng- An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đợt tháng 7/2024

25/06/2024
Thông báo số 1402/TB-ĐHTM Ngày 24/6/2024

- Sinh viên xem thông báo Tại đây

- Sinh viên xem Danh sách SV học QPAN đợt T7.2024 Tại đây

- Sinh viên xem HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO CÔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ SINH VIÊN ĐỂ TRA CỨU THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Tại đây