Quay trở lại danh sách
Thông báo

Thông báo vv Tổ chức kế hoạch học tập và đăng ký tiến độ học tập toàn khoá cho sinh viên đào tạo từ xa khoá 2

25/06/2024

- Sinh viên xem Thông báo Tại đây

- Sinh viên xem video Hướng dẫn đăng ký tiến độ tại đường link sau:

https://youtu.be/XVmIGjpTqso

https://qldt.tmu.edu.vn/thu-vien-video