Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

Trường Đại học Thương mại mở chuyên ngành đào tạo Tài chính công và Kế toán công trình độ đại học

29/03/2018
Trong những năm gần đây, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính và kế toán công ngày càng một tăng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sử dụng ngân sách. Hiện nay, ở Việt Nam, chuyên ngành Kế toán công và Tài chính công đã được đào tạo tại một số trường đại học, học viện như Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP HCM, ... Tuy nhiên, việc đào tạo này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội cả về số lượng và chất lượng.
Trước nhu cầu xã hội và căn cứ vào khả năng, nguồn lực của đội ngũ cán bộ giảng viên, Trường Đai học Thương mại đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-ĐHTM ngày 19/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc mở chuyên ngành đào tạo Kế toán công và Tài chính công trình độ đại học (có chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra kèm theo). Hai chuyên ngành mới này sẽ được tuyển sinh ngay trong năm học 2018-2019.
Thông tin chi tiết xem tại đây.