VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2 Thông báo VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2 07/11/2014
V/v phát bằng K46, CĐ15 và khóa cũ cùng với song bằng 15,16
V/v phát bằng K46, CĐ15 và khóa cũ cùng với song bằng 15,16 Thông báo V/v phát bằng K46, CĐ15 và khóa cũ cùng với song bằng 15,16 02/10/2014
THỜI KHÓA BIỂU K49, 48, 47, CD16 THỨ 7 (06/09/2014) HỌC BÙ CHO TKB NGÀY THỨ 2 (01/09/2014). SINH VIÊN CHÚ Ý ĐI HỌC THEO ĐÚNG TKB THEO THÔNG BÁO.
THỜI KHÓA BIỂU K49, 48, 47, CD16 THỨ 7 (06/09/2014) HỌC BÙ CHO TKB NGÀY THỨ 2 (01/09/2014). SINH VIÊN CHÚ Ý ĐI HỌC THEO ĐÚNG TKB THEO THÔNG BÁO. Thông báo THỜI KHÓA BIỂU K49, 48, 47, CD16 THỨ 7 (06/09/2014) HỌC BÙ CHO TKB NGÀY THỨ 2 (01/09/2014). SINH VIÊN CHÚ Ý ĐI HỌC THEO ĐÚNG TKB THEO THÔNG BÁO. 05/09/2014
Thông báo về việc học lại cho sinh viên K46, CĐ15 và khóa cũ được đi thực tập
Thông báo về việc học lại cho sinh viên K46, CĐ15 và khóa cũ được đi thực tập Thông báo Thông báo về việc học lại cho sinh viên K46, CĐ15 và khóa cũ được đi thực tập 18/08/2014
Danh sách xét tốt nghiệp song bằng khóa 15,16& khóa cũ
Danh sách xét tốt nghiệp song bằng khóa 15,16& khóa cũ Thông báo Danh sách xét tốt nghiệp song bằng khóa 15,16& khóa cũ 01/07/2014