LỊCH THI ONLINE HK 2 (19-20) ĐHCQ K53 54 55
LỊCH THI ONLINE HK 2 (19-20) ĐHCQ K53 54 55 Tin hoạt động LỊCH THI ONLINE HK 2 (19-20) ĐHCQ K53 54 55 26/04/2020
Hai phương án thi học kỳ 2 (2019-2020)
Hai phương án thi học kỳ 2 (2019-2020) Tin hoạt động Hai phương án thi học kỳ 2 (2019-2020) 09/04/2020
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2019
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 Tin hoạt động Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 10/01/2019
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2018-2019 và Danh sách các lớp đóng và xóa học kỳ 2 năm học 2018-2019
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2018-2019 và Danh sách các lớp đóng và xóa học kỳ 2 năm học 2018-2019 Tin hoạt động Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2018-2019 và Danh sách các lớp đóng và xóa học kỳ 2 năm học 2018-2019 25/12/2018
LỊCH THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K51, 52, 53 VÀ LỚP CHẤT LƯỢNG CAO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018
LỊCH THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K51, 52, 53 VÀ LỚP CHẤT LƯỢNG CAO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 Tin hoạt động LỊCH THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K51, 52, 53 VÀ LỚP CHẤT LƯỢNG CAO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 14/03/2018