Thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh đại học 2014
Thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh đại học 2014 Thông báo Thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh đại học 2014 10/04/2014
Danh sách sinh viên K46 và CĐ15 có chứng chỉ GDTC và GDQP
Danh sách sinh viên K46 và CĐ15 có chứng chỉ GDTC và GDQP Thông báo Sinh viên nào có thắc mắc về chứng chỉ GDTC và GDQP lên phòng Quản lý đào tạo nhà U2 gặp thầy Hiệng. 01/04/2014
điểm TBC tích lũy của K45,44,43 và CĐ 13,14 được đi thực tập tổng hợp
điểm TBC tích lũy của K45,44,43 và CĐ 13,14 được đi thực tập tổng hợp Thông báo điểm TBC tích lũy của K45,44,43 và CĐ 13,14 được đi thực tập tổng hợp 17/02/2014
Điểm TBC tích lũy K46 và CĐ 15 được đi thực tập tổng hợp
Điểm TBC tích lũy K46 và CĐ 15 được đi thực tập tổng hợp Thông báo Điểm TBC tích lũy K46 và CĐ 15 được đi thực tập tổng hợp 17/02/2014
Mẫu kết quả BC TTTH và điểm Khóa luận K46, CĐ15 gửi các Khoa
Mẫu kết quả BC TTTH và điểm Khóa luận K46, CĐ15 gửi các Khoa Thông báo Mẫu kết quả BC TTTH và điểm Khóa luận K46, CĐ15 gửi các Khoa 14/02/2014