Danh sách SV khóa 46 và CĐ 15 dự kiến cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất và đã có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
Danh sách SV khóa 46 và CĐ 15 dự kiến cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất và đã có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Thông báo Danh sách SV khóa 46 và CĐ 15 dự kiến cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất và đã có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng 17/12/2013
Thông báo về thực tập bổ sung K46 và CĐ15
Thông báo về thực tập bổ sung K46 và CĐ15 Thông báo Thông báo về thực tập bổ sung K46 và CĐ15 12/12/2013
Danh sách sinh viên dự kiến đi thực tập K44, K45, K46, CĐ13, CĐ14, CĐ15
Danh sách sinh viên dự kiến đi thực tập K44, K45, K46, CĐ13, CĐ14, CĐ15 Thông báo Danh sách sinh viên dự kiến đi thực tập K44, K45, K46, CĐ13, CĐ14, CĐ15 03/12/2013
Quy định về việc đi thực tập đối với K46 và CĐ 15
Quy định về việc đi thực tập đối với K46 và CĐ 15 Thông báo Quy định về việc đi thực tập đối với K46 và CĐ 15 22/11/2013
thông báo tổ chức bế giảng song bằng 15 đợt 1
thông báo tổ chức bế giảng song bằng 15 đợt 1 Thông báo thông báo tổ chức bế giảng song bằng 15 đợt 1 29/10/2013