Tuyển sinh

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 Tuyển sinh Dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 25/02/2021
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2020
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2020 Tuyển sinh ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2020 11/06/2020
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Tuyển sinh Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 13/03/2020
Quyết định Công nhận thí sinh trúng tuyển lớp CLC ĐHCQ 2019
Quyết định Công nhận thí sinh trúng tuyển lớp CLC ĐHCQ 2019 Tuyển sinh Quyết định vv Công nhận thí sinh trúng tuyển lớp CLC ĐHCQ 2019 04/09/2019
Thông báo tuyển sinh đào tạo cử nhân chất lượng cao năm 2019
Thông báo tuyển sinh đào tạo cử nhân chất lượng cao năm 2019 Tuyển sinh Thông báo tuyển sinh đào tạo cử nhân chất lượng cao năm 2019 09/08/2019