Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo cơ chế đặc thù năm 2019
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo cơ chế đặc thù năm 2019 Tuyển sinh Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo cơ chế đặc thù năm 2019 09/08/2019
Thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019
Thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019 Tuyển sinh Thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019có danh sách trúng tuyển kèm theo 18/07/2019
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2019
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 Tuyển sinh Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 10/01/2019
Thủ tục, giấy tờ nhập học đại học tuyển bổ sung (NV2)
Thủ tục, giấy tờ nhập học đại học tuyển bổ sung (NV2) Tuyển sinh Thủ tục, giấy tờ nhập học đại học tuyển bổ sung 04/10/2013